Eslövs kommun logotyp

Extra vårprognoser ser ljusare ut

Tre nämnder i Eslövs kommun har i veckan redovisat den extra vårprognos som ska minska kommunens beräknade budgetunderskott med 57,8 miljoner kronor för 2012. Samtliga tre har lyckats göra rejäla justeringar.   
Det är Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Barn- och familjenämnden och Vård- och omsorgsnämnden som har tittat över sina budgetar för 2012 och fattat en rad beslut för att minska sina kostnader.

Minus sex miljoner 
Barn- och familjenämnden har minskat sitt minus från 14,7 miljoner kronor till sex miljoner kronor. Nämnden har nu bland annat kunnat räkna med ett visst glapp inom vissa anställningar vilket kommer att minskade kostnaderna med 1,5 miljoner kronor. Drygt tre miljoner kronor, som sedan tidigare finns öronmärkta för nämnden för en fördyring av institutionsplatser, kommer att direkt "hämtas" hem av nämnden.
 
– Vårprognosen ser betydligt ljusare ut, vilket känns bra. Men vi måste fortsättningsvis hålla hårt i pengarna, konstaterar Lena Emilsson, ordförande i Barn- och familjenämnden i Eslöv.

Minus fyra miljoner 
Vård- och omsorgsnämnden har också lyckats få ner sitt underskott rejält, från 11, 6 miljoner kronor till fyra miljoner kronor. Nämnden gör detta bland annat genom att strama åt för kompetensutveckling och inköp. Precis som Barn- och familjenämnden har nämnden också tre miljoner kronor öronmärkta för en eventuell volymökning inom hemvården och denna summa vill nämnden nu få tillgång till direkt.
 
– Antalet hemvårdstimmar har ökat ganska markant de tre senaste månaderna, från nio till 17 procent mellan januari och februari, och det medför ökade kostnader. Vi tittar också på mer långsiktliga åtgärder, såsom att avveckla resursteamet och istället låta personalen gå över till heltidstjänster i pooler med placering ute i verksamheten. Detta beräknas spara 1, 5 miljoner kronor, menar Tony Hansson, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Minus nio miljoner 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden når också ett bättre resultat i sin extra vårprognos. Nämnden minskar sitt minus från 17,2 miljoner till nio miljoner kronor. De områden som särskilt har belysts är en förtätning av elever, en åtstramning av läromedelskostnader och anställningsstopp.

– Vi har påbörjat en handlingsplan som vi hoppas kommer att dämpa underskottet ytterligare. Hur arbetet med handlingsplanen fortskrider kommer att redovisas vid varje nämndsmöte, berättar Catharina Malmborg, ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
 
Det var i början av maj som Eslövs nämnder och utskott i årets första budgetprognos visade ett underskott på 57,8 miljoner kronor. Vårprognos 2 för de tre nämnderna ska nu gå vidare till kommunstyrelsen för vidare beredning.

 

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler