Eslövs kommun logotyp

Eslöv tillstyrker planer för Brunnshög

Eslövs kommun ser mycket positivt på de planer som Lunds kommun presenterat för Brunnshög och den utveckling de lägger grunden för.
Det framför kommunstyrelsens arbetsutskott i ett samrådsyttrande över översiktsplanen för Brunnshög.

Området nordost om Lund planeras för 50 000 arbetande, studerande och boende under en period på 30-40 år.

Maxlab IV och ESS innefattas mellan motorvägen och gamla riksvägen. Öster om riksvägen ligger blandad bebyggelse.

Planen belyser av naturliga skäl och i många avseenden områdets kopplingar mot sydväst, skriver Eslövs kommun.

Eslöv ser gärna att planen också noterar de möjligheter som finns nordost om Brunnshög, dels som en tillgång och dels som en avlastning.

Det gäller kollektivtrafik, cykeltrafik, ridstråk, rekreationsområden och boendemöjligheter, förklarar Eslövs kommun.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler