Eslövs kommun logotyp

Eslöv tillstyrker nytt naturreservat

Eslövs kommun tillstyrker att Flyinge ängar mellan samhället och Kävlingeån blir naturreservat.
Länsstyrelsen presenterade i förra månaden förslag till beslut om naturreservat samt en skötselplan för området.

Flyinge ängars kulturhistoriska värden ligger i att största delen av marken har utnyttjats för bete och foderproduktion under lång tid.

Vegetationen karaktäriseras av torrängar och torra hedar på de sandiga områdena. Vid ån finns både våtängar och fuktängar.

Länsstyrelsen vill att området blir naturreservat för att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden samt vårda och bevara värdefulla naturmiljöer.

Dessutom vill länsstyrelsen återställa eller nyskapa naturmiljöer för skyddsvärda arter. I det ingår mindre dammar och att strandängarna ska vara blötare längre tid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Eslöv tillstyrker att Flyinge ängar blir naturreservat. Områdets betydelse som tätortsnära strövområde betonas.

I yttrandet förklarar utskottet att det är viktigt att parkeringsplatser, skyltar, stängselpassager, spångar med mera anläggs och underhålls så att området på ett bra sätt fyller det rekreativa syftet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler