Eslövs kommun logotyp

Eslövsskola följde lagen vid kränkning

Eslövsskolan följde lagen och vidtog skäliga åtgärder när en elev utsattes för kränkning. Det förklarar barn och elevombudet.
Ombudet fick hösten förra året en anmälan om att en elev vid en Eslövsskola vid flera tillfällen utsatts för kränkande behandling.

Enligt anmälan hade skolan åsidosatt sina skyldigheter att förhindra fortsatta kränkningar. Eslövs kommun svarade att tillräckliga åtgärder genomförts.

Utredningen visade att eleven känt sig utsatt för kränkande behandling av andra elever och att skolan fått kännedom om det.

Vid det första tillfället genomförde skolan samtal med inblandade elever och deras föräldrar, erbjöd kuratorsamtal, införde extra bemanning, gjorde en anmälan till socialtjänsten samt uppföljning några veckor senare.

Vid det andra tillfället, sju månader senare, genomfördes åter samtal med eleverna. Vid en uppföljning några veckor senare förklarade eleven att det blivit bättre.

Vid det tredje tillfället utsattes eleven för knuffar och slag av en annan elev. Då genomfördes samtal, punktmarkering, kuratorsamtal, social kartläggning, anmälan till socialtjänsten och beslut om särskild undervisningsgrupp.

Barn- och elevombudet anser att skolan har iakttagit sina skyldigheter enligt skollagen att utreda omständigheterna och vidta skäliga åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler