Eslövs kommun logotyp

Eslövsbor nöjda med Eslövs service

Eslövsborna är nöjda med den service kommunen ger. Det framgår av vårens stora medborgarundersökning.
Statistiska centralbyrån skickade ut enkäter till 1000 personer bosatta i Eslövs kommun. 503 svarade på frågorna.

Eslövs kommuns verksamhet fick betyget 6,1 på en tiogradig skala. Under 4,0 betyder icke godkänd och över 7,5 mycket nöjd.

Förskolan får betyget 6,8, grundskolan 5,9, gymnasieskolan 5,9, äldreomsorgen 5,9 och miljöarbetet 6,1.

De verksamheter som får betyget "mycket nöjd" är dricksvattnet, vattenförsörjningen, avloppssystemen och biblioteken.

Ingen av Eslövs kommuns verksamheter får betyget "icke godkänd", 4,0 eller lägre, i undersökningen.

De lägsta betygen får möjligheten att komma i kontakt med högre chefer samt underhåll och skötsel av gator och vägar.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler