Eslövs kommun logotyp

Eslövsborna ser positivt på sin stad

Pendling, idrotts- och föreningsliv, småstadsidyll, geografisk närhet och tråkig. Det är de fem ord som mest och bäst associeras med Eslöv och Eslövs kommun. Detta visar resultatet av projektet "Bilden av Eslöv" som nu har presenterats.
– Eslövsborna själva förknippar dock mycket sällan sin hemstad med ordet "tråkig". Tråkstämpeln existerar men det är sällan kommuninvånarna själva som håller den vid liv utan personer utanför kommunen. Nu ska vi se till att även omvärlden, och framförallt våra grannar i öresundsregionen, få ta del av den positiva bild av Eslöv som Eslövsborna oftast själva har, säger Gertrud Elisabet Bohlin, näringslivschef i Eslöv.

Ambassadörer för Eslöv 
Projektet "Bilden av Eslöv" pågick främst under våren 2012. Målsättningen var att under projekttiden komma i kontakt med 3000 personer, både Eslövsbor och utomstående, som ville ge sin bild av Eslöv. Utifrån resultatet av dessa kontakter ska det under hösten så tas fram en gemensam bild av Eslöv som medborgarna, besökarna, föreningarna och företagarna ska kunna använda sig av som ambassadörer för Eslöv.
 
Frågorna som ställdes var Vilken är din bild av Eslöv? Vilken är din drömbild av Eslöv? och totalt tog också 3 419 personer till sig och svarade på dem. Dessutom genomfördes en enkät under sommaren där närmare 500 personer svarade. Ytterligare 1 000 personer har kommenterat Eslöv via sociala medier.
 
– Ett bra resultat som ger en bra bild av vad hur både Eslövsborna själva och personer utanför uppfattar kommunen. Vi är nöjda, konstaterar Aleksandra Larsson som arbetat i projektet.

Eslövsborna själv positiva 
Eslövsborna själva är alltså i regel mycket positiva till sin hemort. Staden ligger bra till rent geografiskt, det är nära till större städer, idrotts- och föreningslivet är varierat, utbudet av butiker och restauranger är bra, naturen är vacker och tillgänglig, den kommunala servicen är bra, det finns ett bra och varierat företagande, småstadsidyllen kvarstår och ja mycket, mycket annat. Det är till och med som någon har sagt "Det är enkelt att bo och leva i Eslöv" och "Det är bra för barnen att bo i Eslöv och det som är bra för barnen är bra för alla".
 
Kritiska röster har såklart också hörts, både från Eslövsborna själva och från personer utanför kommunen. Exempel är att det är svårt att pendla till orterna utanför tätorten, att staden inte känns välkomnande från infarterna, att den är lite grå och tråkigt, att kommunen är för anonym och att det saknas ett utbud av kulturaktiviteter både i tätorten och byarna.

Eslöv en oslipad diamant 
Eslöv har hittills för många varit "en vit fläck på kartan" såsom Gertrud Elisabet Bohlin uttrycker det. Nu ska Eslöv som stad och Eslövs kommun marknadsföras på ett enhetligt, tydligt och attraktivt sätt.

– Eslöv är en oslipad diamant, det känner många Eslövsbor själva, och den ska nu också omvärlden få ta del av.

 

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler