Eslövs kommun logotyp

Eslöv överklagar vindkraft i Reslöv

Eslövs kommun överklagar mark- och miljödomstolens dom om vindkraftverk i Reslöv. Kommunen anser att platsen är mindre lämplig.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv avslog för snart ett år sedan en ansökan om två vindkraftverk på fastigheten Reslöv 7:2.

Beslutet överklagades till länsstyrelsen, men även där blev det nej. Men i december upphävde mark- och miljödomstolen beslutet efter ett nytt överklagande.

I beslutet hänvisade domstolen till det förslag till vindkraftsplan som kommunen arbetar med. Enligt förslaget är området lämpligt mot vindkraft.

Eslövs kommun har reagerat mot det. Planen är inte antagen och därmed inte gällande, heter det i överklagandet. Ett beslut kan inte grundas på en plan som är under arbete.

I överklagandet förklarar kommunen att det enligt gällande plan ska vara 3-5 kilometer mellan grupper av vindkraftverk. Om de planerade verken byggs blir det cirka 1,5 kilometer.

Eslövs kommun anser också att det är så stor efterfrågan på mark i området att det krävs en detaljplan eller tillståndsprocess.

Överklagandet ska behandlas av mark- och miljööverdomstolen.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler