Eslövs kommun logotyp

Eslöv får följa miljöbilsdefinition

Eslöv får följa miljöbilsdefinitionen vid köp av nya fordon. Det kan innebära att målet om en fossilbränslefri kommun 2020 inte uppnås.
I Eslövs kommuns bilpool finns 94 personbilar. 55 av dessa är miljöklassade. Service och Teknik har 20 fordon, varav 12 miljöklassade.

Med den nya miljöbilsdefinitionen är endast 17 personbilar och 8 lätta lastbilar godkända. Inte ett enda dieseldrivet fordon är godkänt enligt definitionen.

Eslövs kommun har sagt ja till Region Skånes mål om en fossilbränslefri kommun till år 2020. Svårigheten är att det är få fordonsmodeller som är helt fria från fossilbränsle.

Servicenämnden beslöt vid senaste sammanträdet att följa miljöbilsdefinitionen. Det innebär ett bredare urval av modeller.

Eslövs kommun ska under våren i samarbete med Lunds kommun upphandla ett ramavtal för inköp av fordon.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler