Eslövs kommun logotyp

Eslöv bidrar med kunskap i Uganda

Första steget mot kommunalt partnerskap mellan Eslöv och Lugazi i Uganda tas nästa vecka. En grupp från Eslöv åker till Lugazi.
I samarbete med organisationen Globalträdet gjorde en delegation från Eslöv en resa till Kenya i november förra året. Nu har Eslövs fått en förfrågan om ett nytt utbyte med Lugazi i Uganda. På måndag resen en grupp från Eslöv.

– Uganda är ett land med rika naturtillgångar men inbördeskrig och korruption har förstört invånarnas möjligheter att ta tillvara dem, det är uppslitande att möta deras verklighet. Därför känns det roligt att vi genom detta samarbete kanske faktiskt kan göra en skillnad, i alla fall för dem som bor i Lugazi. Jag känner stolthet över att just vi blev tillfrågade av Globträdet för att ingå i samarbetet, säger Magnus Månsson, utvecklingsstrateg i Eslövs kommun.
 
Globalträdet är en svensk organisation som arbetar för att förbättra barns livsvillkor i länderna kring Victoriasjön i Östafrika. Avsikten med resan till Kenya, där bland annat sex skolungdomar deltog, var att den skulle fungera som en idé- och inspirationsresa för att hitta nya vägar att angripa problemet med en ökande utsatthet hos barn och ungdomar. Ungdomarna som följde med skulle ta åt sig av allt de upplevde och sedan fungera som rådgivare åt politiker och tjänstemän i frågan.

Kunskap som stöd
För en tid sedan fick så Eslövs kommun en förfrågan via Globalträdet om att ingå ett projekt "Kommunalt partnerskap" med en kommun i Uganda. "Kommunalt partnerskap" är en SIDA-finansierad samarbetsform där vissa länder går in med sin kunskap som stöd för andra, bland annat då Uganda.

Uganda bedöms inte vara i behov av mer ekonomiskt bistånd men de behöver kunskap i att förvalta ett samhälle. Eslöv ställde sig positiv till förfrågan och fick i slutet av januari klartecken till finansieringen av SIDA.

Återbesök i april 
På måndag reser så delegationen, bestående av tjänstemän och politiker, från Eslöv till Lugazi i Uganda. En vecka är sällskapet borta.
 
– Vi ska träffas en gång i Lugazi och en gång i Eslöv, och Lugazis återbesök i Eslöv är preliminärt planerat till sista veckan i april. Vid dessa möten ska vi bestämma oss för vilka tänkbara samarbetsområden som finns, och även om vi ska gå vidare i samarbetet. Om vi bestämmer oss för att gå vidare måste vi ansöka om projektpengar från SIDA innan ett faktiskt samarbete blir av. Vi är alltså i en förberedelsefas just nu, säger Magnus Månsson.

Skicka experter till Uganda 
Om det blir en fortsättning innebär detta att Eslöv kommer att skicka experter till Lugazi för att stötta befolkningen där med kunskap och erfarenhet.  
 
– Detta kommer att innebära att några av kommunens medarbetare kommer att bli tillfrågade om att åka till Lugazi, allt beroende på vilka områden vi bestämmer oss för att samarbeta kring. Det kommer samtidigt att finnas en ledningsfunktion som möts två gånger om året för att försäkra att samarbetet är väl förankrat, avslutar Magnus Månsson.

 

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler