Eslövs kommun logotyp

E22 öppnas tidigare än beräknat

Ett effektivt arbete gör att öppnandet av motorvägen för sträckorna E22 Hurva—Rolsberga och E22 Hörby Norra—Linderöd och tidigareläggs till fredag den 16 november. Det är mer än en månad tidigare än planerat. Därmed blir sträckorna fyrfiliga och hastigheten höjs till 110 kilometer i timman.
Första spadtaget till sträckan E22 Hurva-Rolsberga togs i början av december 2010. Vägen, som är hårt trafikerad och har på många ställen haft en låg trafiksäkerhet, har byggts om på befintlig sträcka. Samtliga utfarter längs sträckan har stängts och tre nya avfarter har anlagts.

Åtta nya broar
I Rolsberga har också vägen breddats och trafikplatsen har byggts om. Åtta nya broar har byggts på sträckan och nya busshållsplatser har anlagts vid Hurva och Rolsberga. Kostnad för sträckan, totalt 5,5 kilometer, beräknas till 260 miljoner kronor. Totalt beräknas 16 600 fordon färdas på sträckan per dygn.

Ombyggnaden av sträckan E22 Hörby Norra—Linderöd påbörjades i mars 2011. Även här, med undantag av en kilometer vid Ekeröd, har vägen byggts om på befintlig sträckning. Ombyggnaden gör att vägen numera klassas som motorväg vilket ökar framkomligheten och gör vägen betydligt säkrare.

9 000 forfon per dygn
Sträckan, totalt en mil, har också byggts med nya trafikplatser vid Hörby Norra och vid Ekeröd. Åtta nya broar/koportar, varav två är anpassade för vilt, har anlagts. Ny busshållplats har anlagts vid Ekeröd och nya gång- och cykelvägar har fått form vid de båda trafikplatserna. Antal fordon per dygn som passerar på sträckan beräknas till 9 000. Kostnad för sträckan är beräknad till 300 miljoner kronor.

Invigning 3 december
Fredag den 16 november skyltas alltså de båda sträckorna om till 110 kilometer i timman, och därmed är ombyggnaden färdig. Den officiella invigningen av de båda sträckorna är satt till den 3 december.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler