Eslövs kommun logotyp

Detaljplan för nytt hotell i Eslöv

En detaljplan för hotell och kontor i fyra våningar på Joel Sallius plats vid Medborgarhuset i Eslöv ska skickas ut för samråd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i juni förra året miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för hotell på Joel Sallius plats.

Det förslag som tagits fram innebär hotell och kontor i fyra våningar i den norra delen av området. Maximal byggnadshöjd blir 13 meter.

Ett krav är att den planerade byggnaden inte får skymma Medborgarhuset. Det ska vara fri sikt från Södergatan.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden justerade planförslaget på två punkter. Det ska omfatta hela Joel Sallius plats och det ska vara möjligt att bygga underjordiskt garage där.

Nämnden beslöt med sju röster mot fyra att skicka ut förslaget för samråd.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler