Eslövs kommun logotyp

Debatt om valfrihet i hemtjänsten

Åtta av 430 personer med rätt till hemtjänst i Eslöv har valt privata utförare. Reglerna för verksamheten diskuterades i fullmäktige på måndagen.
Lagen om valfrihet inom hemtjänsten infördes för två år sedan i Eslöv. Pensionärer med rätt till hemtjänst kan välja mellan kommunens service och privata utförare, som kommunen godkänt.

I reglerna för verksamheten ingår att den kommunala hemtjänsten är "ickevalsalternativ". De pensionärer som av olika skäl inte väljer aktivt får kommunal hemtjänst.

I en interpellation kritiserade Lesley Holmberg (FP) den modellen. Kommunens hemtjänst blir gynnad på ett icke konkurrensneutralt sätt. Nya privata utförare har svårt att komma in på marknaden.

— Det är endast någon procent som inte gjort ett eget val av utförare, förklarade Lena Wöhlecke (M) i fullmäktige. Ofta är det väldigt sjuka personer. Det finns idag ingen anledning att utreda eller förändra ickevalsalternativet.

— Det är tråkigt att höra, förklarade Lesley Holmberg. Om kommunen är ickevalsalternativet hela tiden så får inte pensionärerna välja.

— Alla får välja och 98 procent väljer kommunen, sa Tony Hansson (S). Vi har en erkänt god hemtjänst. Är det inte bättre att vara stolt över det?

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler