Eslövs kommun logotyp

Debatt om barns rätt till trygg uppväxt

Barns rätt till en trygg uppväxt diskuterades när kommunfullmäktige i Eslöv höll vårens sista sammanträde.
Daniel Rhodin (FP) motionerade för ett år sedan om en rad åtgärder för att stödja barn som är omhändertagna av socialtjänsten. I Eslövs kommun är det 80-talet barn.

I motionen ingick bland annat förslag om barnombudsman, ökad kontroll av familjehem och hem för vård och boende, ökad information till barnen och hälsoundersökningar.

I fullmäktige yrkade motionären att åtta av de tio förslagen i motionen skulle antas av fullmäktige.

Barn- och familjenämndens ordförande Lena Emilsson redovisade vad som redan görs för de här barnen och yrkade att motionen skulle anses besvarad.

Kommunfullmäktige beslöt med 30 röster mot 16 att motionen var besvarad.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler