Eslövs kommun logotyp

Bygglov för sjuvåningshus i centrum

Ett sjuvåningshus och två femvåningshus får byggas på Byskolans tomt mellan Västergatan och Repslagaregatan i Eslöv.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade bygglov vid senaste sammanträdet. Nämnden accepterar några mindre avvikelser från planen för området.

Närmast Västergatan byggs ett flerbostadshus med sju våningar mot gatan och fem våningar mot gården. Norr om det huset blir det två femvåningshus.

Byggnaderna blir något större än vad som anges i planen. Sjuvåningshuset överskrider i vissa delar tillåten bygghöjd med 27,8 centimeter och femvåningshusen med 8,7 centimeter.

I planen för området redovisas en parkeringsplats per lägenhet. Antalet parkeringsplatser i bygglovet är 32 ovan mark och 32 under mark.

Det totala antalet lägenheter blir 77. Det innebär att kravet på en p-plats per lägenhet inte uppfylls. Däremot följer det parkeringsnormen för centrala Eslöv.

I bygglovet ingår krav på någon form av rening/fördröjning av dagvatten från parkeringsplatserna.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler