Eslövs kommun logotyp

Bygglov för nytt tak på Eslövs kyrka

Koppartaket på Eslövs kyrka ska till stor del ersättas av ett skiffertak. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov.
Ändringen av takmaterial på Eslövs kyrka, från koppar till mönsterlagd skiffer, ingår i en stor utvändig upprustning.

Nuvarande tak av kopparplåt är från 1956 och ersatte den ursprungliga taktäckningen av skiffer. Men kopparplåten har nu stora brister.

Eslövs kommun har också efter provtagning vid reningsverket konstaterat höga halter av koppar i vattnet. Kopparhalten kan härledas till Eslövs kyrka.

Länsstyrelsen har gett tillstånd enligt kulturminneslagen och på onsdagen beviljade Eslövs kommun bygglov.

I bygglovet ingår att läggningen av skiffer, vad gäller utförande och mönster, ska göras i samförstånd med antikvarisk expert.

I upprustningen ingår också lagning av rötskadat virke, montering av nya takfönster, utbyte av skadat fasadtegel och målningsarbeten.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler