Eslövs kommun logotyp

Bygglov för förskola överklagas

Bygglovet för en förskola i slottsparken i Örtofta överklagas till länsstyrelsen. En granne ville att bygglovet upphävs.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade i november bygglov för en förskola i parken vid Örtofta slott.

En upprustning av förskolan i Väggarp har diskuterats en längre tid. När kostnaderna för upprustning ökade blev en ny förskola ett alternativ.

Flera grannar protesterade och begärde att förskolan skulle byggas längre bort från Väggarps samhälle och därmed närmare kyrkan.

Peter Melinder, som ansökt om bygglov, svarade att förskolan byggs mer än tio meter från tomtgräns och väl indragen från bostadshus på andra sidan vägen.

En granne är inte nöjd med det svaret och överklagar nu nämndens beslut till länsstyrelsen.

Argumentet att det inte är möjligt att uppföra förskolan närmre kyrkan anser vi vara en märklig prioritering, heter det i överklagandet.

Vi anser att de boendes sfär bör värderas högre, då kyrkan inte ens används en gång per vecka.

Vår oro kvarstår gällande trafik på Fasanvägen, heter det vidare. Detta på grund av att det blir den närmsta bilvägen för många föräldrar i byn.

Hyresavtalet, frågan om jäv, förskolans storlek och alternativa platser tas också upp i överklagandet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler