Eslövs kommun logotyp

Bygglov för flerbostadshus överklagas

Bygglovet för ett sjuvåningshus och två femvåningshus på Byskolans tomt i centrala Eslöv överklagas till länsstyrelsen.
En granne anser att bygglovet strider mot plan- och bygglagen på flera punkter. Placeringen av in- och utfarten vid Repslagaregatan är en.

Grannen reagerar också mot att den i detaljplanen föreskrivna bygghöjden för ett femvåningshus, 15 meter, överskrids. Huset blir enligt ansökan 15,4 meter högt.

Detta är enligt oss inte hela sanningen, skriver grannen. Det har lagts till en kupa för ventilation med mera som är ytterligare tre meter hög.

I överklagandet framförs krav på en ny skuggstudie, som omfattar hela året. Den skuggstudie som genomförts gäller mars-september.

I planen för området redovisas en parkeringsplats per lägenhet. I bygglovet för 77 lägenheter redovisas 32 p-platser i markplanet och 32 under mark.

Grannen protesterar mot att det inte finns en parkeringsplats per hushåll, att 20 bostäder som ska byggas i nästa etapp inte räknats in och att kommunens norm om 65 procent av p-platserna under jord inte följs.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler