Eslövs kommun logotyp

Bygglov för centralkök vid Ekevalla

Eslöv ska få ett centralkök för tillagning av mat till skolor och förskolor. Köket byggs vid Ekevalla och Ekenässkolan.
Planerna på ett nytt större kök vid Ekenässkolan har funnits under en längre tid. Nu har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljat bygglov.

Köket byggs söder om tidigare Västra skolans gymnastiksal. Det utformas som en kub i två våningar, med fläktrum på andra våningen.

Byggnaden får fasader i rött tegel och länkas till den gamla gymnastiksalen med en lägre del i svartgå antrazink.

Köket får en kapacitet på 1 200 luncher per dag. Eleverna vid Ekenässkolan och Sallerupskolan samt förskolorna i samma områden ska få mat från köket.

I bygglovet ingår också en ombyggnad av gymnastiksalen till matsal. Där blir plats för ungefär 350 personer.

Hela satsningen beräknas kosta drygt 15 miljoner.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler