Eslövs kommun logotyp

Bygglov för affärslokaler i Eslöv

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för en byggnad för handel, som ska ersätta det nerbrunna godsmagasinet.
Det var för drygt två år sedan som godsmagasinet i centrala Eslöv totalförstördes vid en anlagd brand. Murar till en kontorsdel finns kvar.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har nu beviljat bygglov för en liknande byggnad, som ska användas för främst handel.

Byggnaden blir cirka 105 meter lång och huvudsakligen 18 meter bred. I den norra delen kommer kontorsbyggnaden att återuppstå och där blir bredden cirka 12 meter.

Den nya byggnaden räknas som en envåningsbyggnad men får tre plan. I källaren blir det garage och förråd, i bottenplanet affärer och gym samt i vindsvåningen affärer.

Byggnadsytan är drygt 2000 kvadratmeter. Byggnaden får dels sadeltak, dels en form av basilikatak. Fasaderna ska vara av rödmålad betong och på taket läggs svart takpapp.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler