Eslövs kommun logotyp

Buller från barn överprövas inte

Mark- och miljööverdomstolen prövar inte klagomål på buller vid en förskola i Eslöv. Utomhusleken är inte en olägenhet.
En granne till förskolan begärde för snart två år sedan att åtgärder skulle vidtas för att minska störningarna från de lekande barnen.

Grannen yrkade att en lekställning skulle flyttas till en annan del av tomten och att förskolan inte skulle få ha kvällsaktiviteter som orsakade störningar.

Eslövs kommuns miljöavdelning gjorde flera inspektioner. Ljudnivån från barnens aktiviteter utomhus bedömdes inte så hög att den var en olägenhet.

Beslutet att inte vidta några åtgärder överklagades till länsstyrelsen. Styrelsen ansåg att störningarna inte var en olägenhet för människors hälsa, enligt miljöbalken.

Det beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen, som konstaterade att verksamhet vid förskolor typiskt sett kan vara miljöfarlig verksamhet.

I det aktuella ärendet ansåg domstolen att det inte kommit fram att de upplevda störningarna var större än vad som skäligen bör tillåtas.

Grannen överklagade till mark- och miljööverdomstolen. Den domstolen har nu meddelat att prövningstillstånd inte ges.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler