Eslövs kommun logotyp

Bra betyg till äldreomsorgen

Äldreomsorgen i Eslövs kommun får bra betyg i Socialstyrelsens senaste undersökning. Men pensionärerna är mindre nöjda än för ett år sedan.
Socialstyrelsen genomförde förra året för tredje gången en undersökning av äldres uppfattning om hemtjänst och äldreboende.

Enkäten omfattande elva områden, bland annat bemötande, inflytande, trygghet, social samvaro och aktiviteter.

Nöjd kund-index för hemtjänsten i Eslöv blev 73, vilket också är riksgenomsnittet. Jämfört med året före var det en minskning med fem enheter.

Pensionärerna i Eslöv ger högt betyg åt bemötande och trygghet i hemmet. Lägst betyg, 56 respektive 61, får social samvaro/aktiviteter och information.

Nöjd kund-index för äldreboenden blev 73, en minskning med tre enheter jämfört med 2010. Genomsnittet för landets kommuner är 69.

Trygghet i boendet, vårdinsatser och boendemiljön får mycket högt betyg, 85, 84 respektive 84. Information och social samvaro får lägst betyg, 61.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler