Eslövs kommun logotyp

Boende för flyktingbarn överklagas

Bygglovet för tillbyggnad av Backåkra i Eslöv till boende för ensamkommande flyktingbarn överklagas till länsstyrelsen.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade vid senaste sammanträdet bygglov för boendet.

En granne anser att nämnden ensidigt fokuserat på det allmänna intresset och helt negligerat det enskilda intresset.

Grannen förklarar också att det finns ingen som helst utredning som belyser säkerheten för de boende i området.

En tredje invändning är att hänsyn inte tagits till stads- och landskapsbilden. Tillbyggnaden är en helt främmande "fågel" där.

I överklagandet yrkar grannen att det beviljade bygglovet ska upphävas.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler