Eslövs kommun logotyp

Bidrag till nytt rekreationsområde

Länsstyrelsen i Skåne bidrar med högst 177 500 kronor till arbetet med rekreationsområdet Laddran i Marieholm.
Byaföreningen i Marieholm har tagit initiativet till ett nytt rekreationsområde, Laddran. Leader MittSkåne finansierade en förstudie.

Kostnaden för att skapa ett rekreationsområde med våtmark, gångvägar, rastplatser och vegetation beräknas till drygt en miljon.

Eslövs kommun har tidigare beviljat 600 000 kronor i bidrag till satsningen. Nu har länsstyrelsen beviljat högst 177 500 kronor.

Bidraget från länsstyrelsen ska användas till en cirka en kilometer lång anlagd stig, anpassad för rörelsehindrade.

Länsstyrelsen bidrar också till en rastplats, tre viloplatser och en grillplats. Dessutom ska träd och buskar planteras utmed Saxån, vid den nya dammen och i västra delen av området.

Styrelsen anser att det är angeläget att projektet genomförs. Det stärker kommunens övriga satsningar på tätortsnära natur.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler