Eslövs kommun logotyp

Beslut om renhållningstaxa lagligt

Kommunfullmäktiges beslut om ny renhållningstaxa från den 1 februari nästa år var lagligt. Det förklarar förvaltningsrätten i Malmö.
Mellanskånes Renhållnings AB genomför i början av nästa år en satsning på fastighetsnära insamling av återvinningsmaterial. Utdelning av fyrfackskärl pågår.

Hushållen kan välja mellan nuvarande sorteringsmodell och sortering i två tunnor med totalt åtta fack. Avgiften blir 2 981 kronor per år i normalfallet.

En privatperson överklagade beslutet och begärde att det skulle ogiltigförklaras. Han krävde en noggrann genomlysning av kostnadsfördelningen.

Det förefaller finnas en sammanblandning av kostnaderna mellan den obligatoriska delen och den frivilliga och ett överuttag av avgifter för den obligatoriska, förklarade privatpersonen.

Förvaltningsrätten förklarar nu att det inte har framkommit något som tyder på att det totala uttaget av avgifter för renhållningen ger ett överskott.

Det finns ingen anledning att behandla den nya insamlingsmodellen som en separat kommunal verksamhet, förklarar rätten. Hushållsavfall ingår i båda tjänsterna.

Eftersom taxan gäller på samma sätt för alla kommunmedlemmar är den även förenlig med likställighetsprincipen, förklarar rätten.

Med de motiveringarna avslår förvaltningsrätten överklagandet.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler