Eslövs kommun logotyp

Bättre rutiner för hantering av klagomål

Barn och Familj ska förbättra och förtydliga rutinerna kring hanteringen av klagomål mot utbildningen.
Det beslöt barn- och familjenämnden vid senaste sammanträdet efter en rapport om hur hanteringen fungerat hittills i år.

I den nya skollagen ingår att det ska finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Den möjligheten fanns redan i Eslöv när lagen trädde i kraft. Möjligheterna är e-tjänst, e-post och traditionella brev.

Under året har 75 ärenden registrerats. 41 ärenden gäller grundskola/fritidshem, 20 förskola och 14 annan verksamhet. Sex ärenden är beröm till verksamheten.

Den granskning som genomförts visar att ärenden besvarats men i en del fall inte är markerade som avslutade.

De flesta ärendena är registrerade centralt, vilket kan innebära att ärenden som går direkt till verksamheten inte registreras på rätt sätt.

Av utvärderingen framgår också att det är ett fåtal ärenden som registrerats i kommunens e-tjänst. Dessutom har en del rena frågor registrerats som klagomål.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler