Eslövs kommun logotyp

Bättre brandskydd i äldreboenden

Brandskyddet i Eslövs kommuns äldreboenden förbättras, framförallt i samband med nybyggnation och renovering.
Det framgår av en rapport om Vård och Omsorgs brandskyddsarbete. På alla äldreboenden finns direktlarm till räddningstjänsten.

Karidal i Eslöv räknas inte som ett specialboende. Lägenheterna hyrs ut av Eslövs Bostads AB och är utrustade på samma sätt som bolagets övriga lägenheter.

När det gäller brandskydd för enskilda personer kan Vård och Omsorg bevilja spisvakt, vilket är vanligt.

Även portabel sprinkler kan efter riskbedömning med räddningstjänsten beviljas. För närvarande är det inte någon som har sprinkler.

Vid nybyggnation och renovering uppgraderas brandskyddet efter räddningstjänstens rekommendationer.

I Räddningstjänsten Syds rekommendationer ingår elanslutna och seriekopplade brandvarnare, handbrandsläckare, brandfilt och spisvakt.

Av rapporten framgår också att Vård och Omsorg ska ta upp frågan om brandsläckare och brandfilt i de bilar hemvården använder.

Vård- och omsorgsnämnden beslöt vid senaste sammanträdet att godkänna rapporten.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler