Eslövs kommun logotyp

Barnomsorg på obekväma tider

Kommunstyrelsen i Eslöv är positiv till en satsning på barnomsorg på obekväma tider. Men det är osäkert när den nya servicen kan införas.
Daniel Rhodin (FP) motionerade i april om att Eslövs kommun skulle utreda hur barnomsorg på obekväma tider bäst kan tillhandahållas samt införa rätten till barnomsorg på obekväma tider.

Utredningen om barnomsorg på obekväma tider är genomförd. När utredningen genomfördes var det 15 barn som hade behov av omsorg på kvällar, nätter och helger. Barn och Familj har förslagit att verksamheten ska bedrivas i eget hem.

Kommunstyrelsen beslöt vid senaste sammanträdet att tillstyrka förslaget om att införa rätten till barnomsorg på obekväma tider. Motionen går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

När den nya servicen kan införas är osäkert. Efter ett ja i fullmäktige måste finansieringen lösas. Kostnaden för barnomsorg på obekväma tider för 15 barn beräknas till en miljon.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler