Eslövs kommun logotyp

Avgifter för bygglov justeras

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv har godkänt nya riktlinjer för bygglovstaxan. Beslutet innebär att en del avgifter blir lägre.
Eslöv fick en ny bygglovstaxa i maj förra året. Ett förslag som Sveriges kommuner och landsting tagit fram fastställdes, dock med en del justeringar neråt.

Den nya taxan innebar väsentligt högre avgifter för en del bygglov och kritik har framförts mot avgifterna. Därför har en granskning genomförts.

Granskningen visar att de avgifter Eslöv fick in förra året täcker knappt 70 procent av den totala kostnaden för bygglov.

Kostnadstäckningen bör inte överskrida 75 procent eftersom övrig tid ägnas åt uppgifter som inte kan debiteras, till exempel rådgivning.

En jämförelse med elva skånska kommuner visar att bygglovsavgiften för en normalvilla ligger på mellan 20 800 och 25 700 kronor. I Eslöv är avgiften 24 570.

I granskningen presenterades förslag om en del förändringar i tillämpningen av den nya taxan. En är en justering av avgiften för att grannar ska höras om en ansökan.

Det blir även billigare att få rivningslov, byggnadslov för eldstad och bygglov för enklare ärenden som fasadändring och skyltning.

Ändringarna genomförs retroaktivt från den 1 januari i år. I övrigt avvaktar kommunen en översyn av taxan, som Sveriges kommuner och landsting genomför.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler