Eslövs kommun logotyp

Arbetsplan för gång- och cykelväg

En 2,2 kilometer lång gång- och cykelväg ska byggas mellan Örtofta och Sveaborg. Trafikverket har fastställt arbetsplanen.
Gång- och cykelvägen ska byggas längs östra sidan av väg 1267, Örtofta-Eslöv. Cykelvägen startar vid Kyrkvägen i Örtofta och sträcker sig till Sveaborg.

Vägen blir 2,5 meter bred med lokala avsmalningar. Mellan gång- och cykelvägen och väg 1267 blir det en två meter bred skiljeremsa.

I satsningen ingår också en ombyggnad av korsningen väg 104-väg 1267. Bland annat blir det refug på väg 104.

Kostnaden för gång- och cykelvägen beräknas till 4,2 miljoner kronor. Finansiering ingår i exploateringsavtalet mellan Eslövs kommun och Kraftvärmeverket.

Gång- och cykelvägen är första etappen på en cykelväg Eslöv-Örtofta. Sträckan Eslöv-Ellinge ska studeras ytterligare för val av sträckning.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler