Eslövs kommun logotyp

Arbetsplan för cykelväg vid Örtofta

Trafikverket har presenterat arbetsplanen för första delen av cykelvägen Örtofta-Eslöv. Fem markägare berörs.
Syftet med satsningen är att öka trafiksäkerheten och tryggheten genom att separera cyklister och fotgängare från biltrafik.

Trafikverket hoppas att det ska medföra ökad cykeltrafik mellan Eslöv och Örtofta. I nuläget bedöms säkerheten för cyklisterna som låg.

Den arbetsplan som nu ställs ut gäller första etappen, från Örtofta till Samstorp. På sträckan ska cykelvägen följa väg 1267.

Arbetet med cykelvägen kommer delvis att samordnas med en satsning på vatten- och avloppsledningar mellan kraftvärmeverket i Örtofta och Eslöv.

Utställningen av arbetsplanen pågår till den 20 mars. Trafikverket räknar med att arbetet med cykelvägen ska starta i år.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler