Eslövs kommun logotyp

140 miljoner till nya lokaler

Servicenämnden i Eslöv vill satsa nära 140 miljoner kronor på lokaler och anläggningar nästa år. Största satsningen är nya Östra skolan.
Ombyggnaden av gymnasielokaler till grundskola vid Ringsjövägen i Eslöv beräknas kosta 61 miljoner. Grundskolan ska ersätta Östra skolan.

I budgeten för nästa år finns också pengar till matsal och kök vid Ekenässkolan samt upprustning av Ekevalla. Totalt investeras 27,5 miljoner där.

Upprustningen av Bergagymnasiet ska fortsätta nästa år. 8,7 miljoner finns i budgetförslaget. Dessutom satsas fem miljoner på omklädningsrum i fotbollshallen.

I Marieholm genomförs en satsning på skola och bibliotek. I budgeten finns 7,5 miljoner till nya lokaler.

I budgetförslaget finns också flera miljoner till säkerhetsarbete, bland annat elektronisk inpassering, bättre bussangöring, PCB-sanering och bättre utrymningsvägar.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler