Startsidan

Vite på 6 000 för brandskadad villa

Eslövs kommun ansöker hos förvaltningsrätten att ett vite på 6 000 kronor, angående rivning av en brandskadad villa i Kungshult, ska utdömas.
Branden inträffade redan 1996 och två år senare tog Eslövs kommun ett första beslut om föreläggande om rivning.

Därefter har flera beslut om rivningsföreläggande överklagats. Fastigheten har också bytt ägare två gånger.

I februari avslog förvaltningsrätten det senaste överklagandet. Fastighetsägaren fick sex månader på sig att genomföra rivningen.

I augusti konstaterade Miljö och Samhällsbyggnad att rivningen inte var genomförd. Därför begär kommunen att vitet på 6 000 kronor ska betalas.

Kravet på vite har antecknats i fastighetsboken. Det innebär att rivningskravet finns kvar även om fastigheten byter ägare igen.

Ägaren till fastigheten hotas av ett nytt vite om rivningen inte är genomförd senast i februari nästa år.

Senast ändrad:
2011-09-21

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se