Startsidan

Virke inköpt till vingar till Haga

Stiftelsen Haga kvarn inköpte under förra året virke till nya vingar till kvarnen. Virket ska torka i två år innan det sågas upp.
Satsningen på nya vingar redovisas i stiftelsens verksamhetsberättelse för 2010. Stiftelsen har också antagit anbud på arbetet med de nya vingarna.

Pengar finns redan reserverade till satsningen. Eslövs kommun har beviljat ett extra bidrag på 300 000 kronor och Sparbanken Finns framtidsstiftelse 225 000 kronor.

Genom att stiftelsen beviljats medel som gör att kvarnen kan få nya vingar ser framtiden ljus ut, heter det i verksamhetsberättelsen. Haga kvarn kan bli ett viktigt inslag i kommunens utbud av kultur.  

Senast ändrad:
2011-08-05

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se