Startsidan

Vattenläckan i östra Eslöv är hävd

Vattenläckorna i den östra delen av Eslövs tätort och Billinge är funna och åtgärdade. De områden som påverkades av läckan i Eslöv var Bergaområdet, Kungshult samt bostäder öster om Eslöv.

Senast ändrad:
2011-01-04

Ansvarig för uppdatering:
Ann Lagerwall

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se