Startsidan

Vattenläcka i östra delen av Eslöv

En vattenläcka har inträffat i östra delen av Eslövs tätort. Läckan kommer att lagas under dagen.
De områden som påverkas av läckan är Bergaområdet i Eslöv, Kungshult samt bostäder öster om Eslöv. En del fastigheter kan bli helt utan vatten medan andra får dåligt vattentryck. Läckan kommer att repareras under dagen.

Vatten finns att hämta på Ellinge reningsverk, Ellingevägen 32 i Eslöv och på gamla vattenverket, Hasslerödsvägen 34 i Kungshult. Ta med egna kärl att hämta vattnet i.

När vattnet släpps på igen uppmanas hushållen att låta vattnet rinna i några minuter. Om vattnet är missfärgat så låt det finna tills det blir helt klart.

Missfärgat vatten är inte farligt. Missfärgningen är rostutfällning. Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning. Känsliga plagg kan bli missfärgade.

Senast ändrad:
2011-01-04

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se