Startsidan

Vägbulor i Flyinge ändras inte

Vägbulorna i Flyinge förändras inte. Trafikverket säger nej till ytterligare åtgärder eftersom uppmätta värden inte ligger över gränsvärdena.
När gång- och cykelvägen Flyinge-Holmby byggdes genomfördes en del åtgärder på väg 104 mellan Solstickevägen och Plantskolevägen i Flyinge.

Tre nya övergångsställen byggdes och i anslutning till dessa gjordes fartdämpande hinder i form av fartkuddar. Dessutom infördes hastighetsbegränsningen 30 kilometer i timmen.

Boende vid vägsträckan har vid flera tillfällen klagat på vibrationer och bullerstörningar sedan vägbulorna byggdes.

Trafikverket har i två omgångar genomfört vidrationsmätningar. Den andra genomfördes när ombyggnaden var klar.

Högsta uppmätta värdet var 0,52 millimeter per sekund vid en fastighet. Acceltabel nivå för komfort är 0,4-1.

Bullermätningar visar att nivån ligger under gränsen i Trafikverkets åtgärdsprogram för befintlig miljö.

Trafikverket har också gjort hastighetsmätningar på två sträckor. På den ena, där hastighetsgränsen är 50, var medelhastigheten 41 kilometer i timmen och på den andra, där hastighetsgränsen är 30 kilometer, var medelhastigheten 36 kilometer i timmen.

Verket förklarar nu att utformningen av väg 104 i Flyinge inte föranleder några ytterligare åtgärder från Trafikverkets sida.

Senast ändrad:
2011-10-03

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se