Startsidan

Utställning av plan för vindkraftverk

Eslövs nya plan för vindkraft ställs ut till den 18 mars. Allmänhet, företagare och fastighetsägare får framföra synpunkter.
I planen redovisas att 20-talet nya vindkraftverk kan byggas i kommunen. Dessutom kan äldre verk ersättas av nya med högre effekt.

I förslaget redovisas 26 områden i kommunen som är lämpliga eller mindre lämpliga för vindkraft. För mindre lämpliga områden krävs särskilda utredningar. För alla nya vindkraftverk krävs särskild prövning, oavsett område.

Informationsmöten om förslaget anordnas i Stadshuset i Eslöv den 24 februari kl. 18.30 och 3 mars kl. 18.30. Det blir presentation av planen och möjlighet att framföra synpunkter.

Planen ställs ut i Stadshuset i Eslöv och samtliga bibliotek i kommunen. Yttranden över förslaget ska skickas till Miljö och Samhällsbyggnad senast den 18 mars.

Förslaget

Senast ändrad:
2011-02-08

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se