Startsidan

Utställning av plan för vindkraft

Planen för vindkraft i Eslövs kommun är klar för utställning. I planen redovisas drygt 20 områden för vindkraftverk.
Miljö och Samhällsbyggnad presenterade i våras en ny plan för vindkraft. Den ska ingå i kommunens översiktsplan.

Efter samråd har planen justerats på flera punkter. Sex vindkraftsområden i södra delen av kommunen har strukits av hänsyn till totalförsvaret.

I förslaget redovisas 22 områden där vindkraftverk kan byggas. Men för fyra av områdena krävs ytterligare utredningar.

Två nya områden har tillkommit jämfört med i våras. Anledningen är att riksintresse för naturvård inte längre är ett hinder för vindkraft.

De nya områdena finns vid Skarhult och Örtofta. Totalt medger planen minst 50 nya vindkraftverk i kommunen.

En förändring i planförslaget är att respektavståndet mellan kyrkor och vindkraftverk utökats från 400 till cirka 500 meter.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att planförslaget ska ställas ut.

Senast ändrad:
2011-10-21

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se