Startsidan

Utställning av planen för Östra skolan

Detaljplanen för bostäder och centrumverksamhet vid Östra skolan i Eslöv ställs ut till 24 juni i Stadshuset och Stadsbiblioteket.
I förslaget ingår att en stor del av skolgården blir villaområde. Huvudbyggnaden ska bevaras och får skydd mot utvändiga förändringar.

Mellan skolan och Östergatan planeras ett torg. Längs med Östergatan planeras tre- eller fyravåningshus med ett undantag.

Vid korsningen Östergatan-Gasverksgatan kan ett femvåningshus byggas. Vid Gasverksgatan finns plats för ett fyravåningshus och vid Johnssons minne två tvåvåningshus.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit till Eslövs kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, senast den 24 juni.

Detaljplanen

Senast ändrad:
2011-05-26

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se