Startsidan

Utställning av planen för Östra skolan

Detaljplanen för bostäder och centrumverksamhet vid Östra skolan ska ställas ut. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sa ja till utställning.
Förslaget innebär att ett femtiotal friköpta radhustomter kommer att finnas på skolgården.
Huvudbyggnaden ska bevaras och får skydd mot utvändiga förändringar.

Mellan skolan och Östergatan planeras ett torg. Längs med Östergatan planeras tre- eller fyravåningshus med ett undantag.

Vid korsningen Östergatan-Gasverksgatan kan ett femvåningshus byggas. Vid Gasverksgatan finns plats för ett fyravåningshus och vid Johnssons minne två tvåvåningshus.

Länsstyrelsen framförde i ett yttrande över planen att närheten till störande verksamheter samt trafikbuller kan medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har därför kompletterats med en miljökonsekvensbeskrivning. Av den framgår att buller är det främsta miljöproblemet i området.

Ingen tyst boendemiljö kan skapas intill Östergatan. Men lägenheterna kan få en ljuddämpad del in mot gården.

Senast ändrad:
2011-05-20

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se