Startsidan

Utredning om kommunalt vindkraftverk

Eslövs kommun kan spara miljoner på att bygga eller köpa ett vindkraftverk. Det framgår av en första analys.
Kommunstyrelsens arbetsutskott tog i december beslut om att beställa en analys med för- och nackdelar med egen elproduktion via vindkraft.

Analysen presenterades vid arbetsutskottets senaste sammanträde. Den visar att ett vindkraftverk kan ge en årlig besparing på 3,9 miljoner kronor. Kostnaden för att bygga ett vindkraftverk är cirka 47 miljoner kronor.

I analysen ingår ytterligare fyra alternativ, bland annat en satsning tillsammans med kommunala Eslövs Bostads AB. Arbetsutskottet sa ja till att utredningen om kommunalt vindkraftverk ska fortsätta.

- Om det är aktuellt för Eslöv att satsa på egen vindkraft så handlar det om ett vindkraftverk, säger Cecilia Lind.

- Det handlar om att minska kommunens elkostnad, förklarar Henrik Wöhlecke.

Senast ändrad:
2011-01-19

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se