Startsidan

Utredning om fritt matval för äldre

Eslövs kommun ska utreda möjligheterna att införa fritt matval för de äldre. En del av utredningen har redan startat.
Centerpartisterna Annette Linander och Jenny Eberyd motionerade i augusti om fritt matval. En del i motionen handlar om privata leverantörer, en annan om alternativrätter.

När kommunfullmäktige för drygt ett år sedan tog beslut om valfrihet i delar av äldreomsorgen togs också beslut om att utreda valfrihet vid leverans av måltider.

Den utredningen pågår och ska vara klar i god tid innan nuvarande avtal om matleveranser upphör i februari nästa år.

Fritt val av matleverantör för de som bor på äldreboende är inte praktiskt hanterbart. Däremot ska förutsättningarna för alternativrätten utredas.

Motionen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Senast ändrad:
2011-03-03

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se