Startsidan

Utredning om fler tågförbindelser

Eslövs kommun har en rad förslag på bättre tågförbindelser. Skånetrafiken utreder nu vilka förbättringar som kan genomföras i december.
Representanter för Eslövs kommun och Skånetrafiken har diskuterat de försämringar som uppstod vid tidtabellskiftet i december.

Nu arbetar en tjänstemannagrupp med att utreda olika förslag hur tågtrafiken till och från Eslöv kan förbättras vid tidtabellomläggningen i december i år.

De förslag som Eslövs kommun framfört är:

- Lägg in fler Öresundståg i icke rusningstid.
- Lägg in fler pågatåg i icke rusningstid.
- Fler Växjö-Öresundståg tidigt på morgonen till Malmö.
- Fler Växjö-Öresundståg sent på kvällen från Malmö
- Bättre spridning av turerna i lågtrafiktid
- Kvällståg som passar till exempel vårdpersonal i Lund (21.30-22.00)

Skånetrafiken ska också ta fram uppgifter om resande per timme för en bedömning var förbättringsbehoven är störst.

Senast ändrad:
2011-03-02

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se