Startsidan

Upprustning av Gårdstånga vandrarhem

Servicenämnden vill satsa 6,6 miljoner kronor på en upprustning av vandrarhemmet i Gårdstånga. Vandrarhemmet kan öppnas tidigast 2012.
Räddningstjänsten Syd utfärdade hösten 2007 förbud mot att bedriva verksamhet på andra våningen i Gårdstånga vandrarhem. Två är senare upphörde verksamheten helt.

Eslövs kommun har därefter gjort ett försök att sälja fastigheten. Högsta budet var 2,4 miljoner. Det förkastades eftersom fastighetens värde bedöms vara avsevärt högre.

Service och Teknik har nu tagit fram ett förslag till upprustning av byggnaden, så att den åter kan fungera som vandrarhem.

I satsningen ingår en rad säkerhetsåtgärder, bland annat nya utrymningsvägar, brandcellsindelning, larm och nödbelysning.

Upprustningen ska också omfatta ny ventilation, tilläggsisolering, ny pelletspanna, nya ytskikt i hela huset samt byte av avloppsstammar och vattenledningar.

Kostnaden beräknas till 6,6 miljoner. Service och Teknik räknar med att kostnaden ska täckas av hyran.

- Vi vill skriva kontrakt för en längre tid så att kostnaderna fördelas på flera år, säger förvaltningschef Kurt Strömberg.

Upprustningen av vandrarhemmet kan starta tidigast till hösten. Det dröjer till 2012 innan hemmet kan öppnas igen.

Senast ändrad:
2011-04-07

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se