Startsidan

Upprustning av förskola för elva miljoner

Munkebo förskola i Eslöv rustas upp för elva miljoner. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett igångsättningstillstånd.
Munkebo förskola på Sallerupsområdet byggdes 1976. Hösten förra året upptäcktes fuktskador i den västra delen av byggnaden.

Upprustningen av förskolan har inletts. I arbetena ingår bland annat ny dränering runt hela fastigheten och ett avskärande dike.

I arbetena ingår också byte av det befintliga betonggolvet, byte av samtliga syllar samt delar av träfasaden.

Förskolan ska också få ett nytt ventilationssystem samt uppvärmning med vattenburen värme istället för direktverkande el.

Senast ändrad:
2011-04-20

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se