Startsidan

Upprustning av förskola för elva miljoner

Servicenämnden vill satsa elva miljoner på en stor upprustning av Munkebo förskola i Eslöv. Främsta anledningen är fuktskador.
Munkebo förskola på Sallerupsområdet byggdes 1976. Hösten förra året upptäcktes fuktskador i den västra delen av byggnaden.

Den undersökning som genomförts visar att det finns förhöjda fukthalter i hela byggnaden. Dålig dränering och byggteknik är anledningen till problemen.

Service och Teknik har nu tagit fram förslag till åtgärder. En är ny dränering runt hela fastigheten och ett avskärande dike.

Det befintliga betonggolvet måste bytas på grund av felaktig konstruktion. Dessutom måste samtliga syllar bytas liksom delar av träfasaden.

I förslaget till åtgärder ingår också att förskolan får ett nytt ventilationssystem samt byte från direktverkande elvärme till vattenburen värme.

Kostnaden för upprustningen beräknas till elva miljoner. Servicenämnden begär igångssättningstillstånd och mer pengar.

Senast ändrad:
2011-03-11

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se