Startsidan

Upprustning av Ekenäs gymnastiksal

Ekenässkolans gymnastiksal i Eslöv ska renoveras och byggas om under sommaren.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav vid senaste sammanträdet igångsättningstillstånd. Kostnaden beräknas till 5,4 miljoner kronor.

Arbetet i gymnastiksalen startar så snart utomhussäsongen börjar och ska vara avslutad en bit in på höstterminen. Hela salen renoveras.

I satsningen ingår också att omklädningsrum och duschrum ska byggas om. Två omklädningsrum ska bli fyra. Ombyggnaden genomförs under sommarlovet.

Senast ändrad:
2011-04-13

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se