Startsidan

Upprustning av Ekenäs gymnastiksal

Ekenässkolans gymnastiksal  i Eslöv ska renoveras och byggas om. Kostnaden beräknas till 5,4 miljoner kronor.
Arbetet i gymnastiksalen påbörjas så snart utomhussäsongen börjar och ska vara avslutad en bit in på höstterminen. Hela salen ska renoveras.

I satsningen ingår också att omklädningsrum och duschrum ska byggas om, från två till fyra. Ombyggnaden genomförs under sommarlovet.

Servicenämnden begär nu att kommunstyrelsen ger igångsättningstillstånd för satsningen.

Senast ändrad:
2011-03-15

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se