Startsidan

Upphandling av skolmat nästa år

En del av Eslövs skolmåltidsverksamhet ska drivas i privat regi. Men det dröjer till nästa år innan förändringen genomförs.
Sallerupskolan i Eslöv hade under flera år skolmåltidsverksamhet i privat regi. Men i vintras tog kommunala Service och Teknik över.

En ny upphandling av måltiderna på Sallerupskolan är inte aktuell. En anledning är att köket är i dåligt skick, en annan att skolan inte ger någon bra jämförelse med den kommunala verksamheten.

Politikerna i barn- och familjenämnden är överens om att en ny upphandling ska genomföras. Förvaltningen ska ge förslag på skola. Men först ska en kostpolicy bli klar. I policyn ska ingå vilka kvalitetskrav som ska ställas.

Vid barn- och familjenämndens senaste sammanträde blev det diskussion om när en ny upphandling kan genomföras. Folkpartiet yrkade att den skulle vara klar till årsskiftet, ett förslag som avslogs med nio röster mot två.

Senast ändrad:
2011-06-17

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se