Startsidan

Upphandling av boende för barn avbryts

VoB Syd eller Eslövs kommun ska driva boendet för ensamkommande flyktingbarn. En pågående upphandling avbryts.
Barn- och familjenämnden fick i februari förra året i uppdrag att planera för en långsiktig lösning för ensamkommande barn. Upphandlingen av driften av boendet under tre år pågår.

Kommunstyrelsen beslöt på tisdagen att den upphandlingen ska avbrytas. Anledningen är osäkerhet kring lokalfrågan. Klart är att nuvarande lokaler i Kärråkra inte kan användas under tre år, eftersom behovet av äldreomsorg ökar.

- Vi har förhandlat med en fastighetsägare men det gav inte något resultat, säger kommunalrådet Henrik Wöhlecke.

Beslutet att avbryta upphandlingen var inte enhälligt. Centerpartiet, folkpartiet och Sverigedemokraterna yrkade att den skulle fullföljas. Kommunstyrelsen sa nej till det med nio röster mot fyra.

Kommunstyrelsens beslut innebär att kommunen antingen tecknar ett ettårigt avtal med VoB Syd eller prövar möjligheten att driva verksamheten i egen regi.

Senast ändrad:
2011-02-03

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se